Garantii

Bebekruso OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda toote tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii kehtib 24 kuud alates ostu kuupäevast. Palume Teil kindlasti säilitada ostutsekk kogu garantiiperioodi vältel. Garantii alla kuuluvad defektid, mis ilmnevad toote sihipärase kasutamise puhul.

Garantii ei kehti defektidele, mis on ilmnenud järgnevatel juhtudel:

  • Toote rike, mis on põhjustatud mehhanilise vigastuse nagu näiteks löögi, kukkumise või muu jõu tagajärjel;

  • tööstuslikest heidetest põhjustatud defekid;

  • toote ebaotstarbelise ning kasutusjuhendi vastuolilise kasutamise tõttu tekkinud defektid;

  • defektid, mis on põhjustatud keemilise saaste, loomade elutegevusega seotud ainete, tee soola või kivide toimest;

  • toote rikked, mis olid põhjustatud laadimise (saatmise) käigus kliendilt või kliendile;

  • vääramatu jõudest põhjustatud rikked (tulekahju, uputus, õnnetusjuhtum jne.).